X

Krytá plaváreň dočasne uzavretá. O otvorení Vás budeme informovať na webovej stránke a socialnych sieťach.

20-11-13-UVZ SR – Vyhláška 24 časť 1.2. – Prevádzka umelých kúpalisk na stiahnutie

Otváracie hodiny

Bazén

Bazén + Sauna

Pondelok

06.00 – 07.00*
07.00 – 08.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
20.00 – 21.00*

Utorok

06.00 – 07.00
07.00 – 08.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00**

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
19.00 – 20.00

Streda

06.00 – 07.00*
07.00 – 08.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
16.00 – 17.00***
20.00 – 21.00

Štvrtok

06.00 – 07.00
07.00 – 08.00
13.00 – 14.00
16.00 – 17.00

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
19.00 – 20.00*
20.00 – 21.00

Piatok

06.00 – 07.00*
07.00 – 08.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

08.00 – 09.00*
09.00 – 10.00
20.00 – 21.00

Sobota

13.00 – 14.00**
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

18.00 – 19.00
20.00 – 21.00

Nedeľa

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Z opatrení ÚVZ SR č. OLP/5091/2020 s účinnosťou od 20.06.2020 pre návštevníkov platí:

  • PRI VSTUPE SI APLIKUJTE DEZINFEKCIU NA RUKY
  • POHYB OSÔB VO VNUTORNÝCH PRIESTOROCH PLAVÁRNE (vrátane šatní)LEN S RÚŠKOM, ŠÁLOM,ŠATKOUs výnimkou sprchovania a plávania v bazéne
  • DODRŽUJTE ODSTUP MEDZI SEBOU 2 m
  • HYGIENICKÉ ZARIADENIA SÚ VYBAVENÉ TEKUTÝM MYDLOM A PAPIEROVÝMI UTIERKAMI
  • ZNEFUNKČNENÉ SÚ FONTÁNKY PITNEJ VODY

Jednotná cena

Bazén – 3,00 €/1 hod.

Bazén + sauna – 3,50 €/1 hod.

Záloha na kľúč od šatne – 1 €

 

 

Objednávky, informácie a kontakt

0918 570 878

Upozornenie

* PLÁVANIE V 4 PLAVECKÝCH DRÁHACH

** AKCIA PRE ŠTUDENTOV:
Streda 16.00 – 17.00 – cena 1,50 €

*** PLÁVANIE V 3 PLAVECKÝCH DRÁHACH

**** PLÁVANIE V 3 PLAVECKÝCH DRÁHACH

Permanentky
PREDAJ NOVÝCH PERMANENTIEK JE POZASTAVENÝ.

10 – v s t u p o v á
Bazén – 25 €
Bazén a sauna – 30 €.

30 – v s t u p o v á
Bazén – 66 €
Bazén a sauna – 84 €.

1 – m e s a č n á
Bazén – 40 €
Bazén a sauna – 50 €.

3 – m e s a č n á
Bazén – 96 €
Bazén a sauna – 120 €.

NOVÁ PONUKA
Možnosť saunovania aj mimo otváracích hodín pre verejnosť

SAUNA Muži : max. 4 osoby – 10€/hod.,

SAUNA Ženy : max. 4 osoby – 10 €/hod.

OBJEDNÁVKY, INFORMÁCIE A KONTAKT: 0918/570878

www.sunnymartin.sk € www.infoturiec.sk/plavaren

MASÁŽNE ŠTÚDIO SELENIA kontakt : 0907/831522